top of page

GARANTIER

FULLSTÄNDIGA VILLKOR BEGAGNATFÖRSÄKRING – KOMPLETT

 

1. ALLMÄNT OM GRUPPFÖRSÄKRINGEN

 

Till grund för begagnatförsäkringen ligger ett gruppavtal mellan å ena sidan Tryg Forsikring A/S, genom sin norska filial Tryg Forsikring (Tryg), som försäkringsgivare, och å andra sidan Svensk Bilhandelsförsäkring AB (Svensk Bilhandelsförsäkring), som gruppföreträdare för Svensk Bilhandelsförsäkrings kunder (Gruppmedlemmarna). På grundval av gruppavtalet kan Gruppmedlem teckna (frivilligt ansluta sig till) försäkringen.

Dessa villkor är framförhandlade som en del av gruppavtalet mellan Tryg och Svensk Bilhandels- försäkring och gäller mellan Tryg och Gruppmedlem som tecknat (anslutit sig till) försäkringen (Försäkringstagaren).

2. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR

Försäkringen gäller för ägare av svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil som har en motorstyrka på upp till maximalt 350 hästkrafter och en maximal totalvikt på 3 500 kg.

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller i Sverige och vid resa, i maximalt 45 sammanhängande dagar, i alla europeiska länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet. Vilka länder som ingår i Gröna kort-systemet framgår av www.tff.se.

 

4. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Försäkringen omfattar det fordon som står angivet
i försäkringsbeskedet och gäller för plötsliga och oförutsedda skador som påverkar fordonets funktion på elektriska och mekaniska komponenter i den utsträckning som anges nedan. Normalt slitage är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador.

Försäkringen gäller med fri körsträcka, med undantag för när det försäkrade fordonet är en transportbil. För transportbil gäller istället försäkringen endast för en körsträcka upp till 30 000 km per år räknat från den dag då försäkringsskyddet för fordonet började gälla.

Fråga om fel föreligger ska bedömas med hänsyn till fordonets ålder och körsträcka. Fordon kan ibland ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel, t.ex. slitna gummibussningar, ökad åtgång av olja eller andra förbrukningsvätskor, successiv försämring av stöt- dämpare och fjädringens funktion och slitna packningar m.m. Åtgärder som enbart består av rengöring, smörjning eller justering anses inte utgöra fel.

Försäkringens omfattning beror på fordonets ålder och körsträcka enligt följande.

4.1 Fordon som är yngre än 10 år och som inte har uppnått en total körsträcka av 200 000 km


För fordon som vid tidpunkten för skadetillfället varken har uppnått en ålder av tio år, eller en total körsträcka av 200 000 km, omfattar försäkringen

Svensk Org. nr Bilhandelsförsäkring AB 556987-6534

skador på elektriska och mekaniska komponenter enligt följande.

• Motor - Motorblock, topplock och motorns inre rörliga delar

• Motorelektronik - Startmotor, generator, motorrelaterad elektronik som påverkar motorns funktion inklusive uppdateringar

• Kylsystem - Kylare, termostat, termokontakt, elkylfläkt, viskokoppling, vattenpump, expan- sionskärl och oljekylare

• Bränslesystem - Bränslepump i tank, tankarmatur, gasspjäll och luftmängdmätare

• Insprutningssystem - Spridare, tryckventil och högtryckspump

• System för avgasrening - Katalysator, grenrör, EGR-ventil, AGR-ventil, lambda-sond och adblue- injektor (ej tank, slangar, vätskor, partikelfilter)

• Turbo/kompressor - Avgasturbo, kompressor, tryckregulator och laddluftkylare

• Bakaxelväxel - Bakaxelväxelns inre rörliga delar

• Växellåda - Växellådans inre rörliga delar, styrenhet och växlingsrobot
• Koppling - Slavcylinder, huvudcylinder, kopplingswire och dubbelmassesvänghjul
• Drivlina - Kardanaxel, kardanknut, drivaxel och drivknut
• Fyrhjulsdrift - Vinkelväxel, kraftfördelning för fyrhjulsdrift och styrenhet
• Styrsystem - Servopump, styrväxel, tryckrör och rattaxel
• Bromssystem - Huvudcylinder, bromscylinder, bromsok, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare
• ABS-system - ABS-givare, hydraulaggregat och styrenhet för ABS-system
• Airbagsystem - Airbags inkl. sensorer, bältessträckare, kablar, kontakter och styrenhet

• Klimatanläggning - Kompressor, evaporator, ventiler, kondensor, slangar och rör, kupéfläktmotor, styrenhet och fläktmotstånd, reglagepanel och touch screen (ej sprickor eller enbart uppdateringar)

• Elektroniska komponenter - Centrallås motor, torkar- och spolarmotor, tändningslås, kortläsare (ej nyckel eller kort), kombiinstrument, elhissar, elspegel, farthållare, blinkerssystem, regnsensor inkl. reglage (ej rutbyte)

• Belysning - Ledstrålkastare och styrenhet för xenonljus (ej lampa)

• Hybridfordon - Elmotor och styrenhet för framåtdrift och fordonets inbyggda system för laddning (ejladdningskabeln och kablage)

• Bärgning - Om skada omfattas ersätts självrisk för bärgning om fordonet är halv- eller helförsäkrat

• Övrigt - Förbrukningsmaterial, olja, kylvätska, köldmedium eller liknande som krävs för att återställa fordonet ersätts i samband med godkänd reparation

Högsta ersättning är 50 000 kronor per skada. Summan av alla krav som ställs under Redaregatan 50 252 36 Helsingborg

Försäkringsperioden får inte överstiga fordonets marknadsvärde vid tidpunkten omedelbart innan den aktuella skadan inträffade.

4.2 Fordon som är yngre än 20 år och som inte har uppnått en total körsträcka av 250 000 km


För fordon som vid tidpunkten för skadetillfället har uppnått den ålder eller körsträcka som anges i punkten 4.1 ovan, men som varken har uppnått en ålder av 20 år, eller en total körsträcka av 250 000 km, omfattar försäkringen skador på elektriska och mekaniska komponenter enligt följande.

• Motor - Motorblock, topplock och motorns inre rörliga delar

• Motorelektronik - Motorstyrenhet
• Bakaxelväxel - Bakaxelväxelns inre rörliga delar

• Växellåda - Växellådans inre rörliga delar
• Fyrhjulsdrift - Invändiga mekaniska komponenter i fördelningslåda
• Styrsystem - Servopump
• Bromssystem - Huvudbromscylinder
• Övrigt - Förbrukningsmaterial, olja, kylvätska eller liknande ersätts i samband med godkänd reparation.

Högsta ersättning är 25 000 kronor per skada. Summan av alla krav som ställs under försäkrings- perioden får inte överstiga fordonets marknadsvärde omedelbart innan den aktuella skadan inträffade.

5. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN


5.1 Försäkringen gäller inte för följande fordon:

• Fordon som har uppnått en ålder av 20 år.
• Fordon som har uppnått en total körsträcka av 250 000 km.
• Fordon som enbart är eldrivna.
• Fordon som används vid terrängkörning, körskole-verksamhet eller uthyrningsverksamhet, som taxi, utryckningsfordon eller budbil eller vid yrkes- mässig trafik där föraren ställs till allmänhetens förfogande mot betalning.

• Hyrbilar, reparationsobjekt, fordon för vidare- försäljning (bilhandel) eller fordon som används för eller är avsedda för tävlingsändamål.

• Fordon sålda på flerfordonsavtal eller för export.

5.2 Försäkringen omfattar inte:

• Kända fel som förelåg vid försäljningstillfället. • Skador som med uppsåt har framkallats av Försäkringstagaren.
• Skador som omfattas av Försäkringstagarens vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

• Kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av försäkringen.
• Kostnad för förbättring, förändring eller service av fordonet i samband med reparation.
• Skador som uppstått p.g.a. att fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel, service och skötsel inte har efterföljts, eller p.g.a.

Logo_Svensk_Bilhandeslförsäkring_lång_blå_avkapadebokstaver.jpeg
bottom of page